Координаційна зустріч для підтримки і реабілітації постраждалих від війни

25 січня 2024 року у Києві відбулася координаційна зустріч задля підтримки постраждалих від війни за участі 44 представників 32 організацій та церков. Метою зустрічі було обговорення питань психосоціальної підтримки та реабілітації людей, які зазнали різноманітних травм або отримали інвалідність як наслідки війни в Україні. Результатом зустрічі стала Резолюція “Психосоціальна підтримка та реабілітація постраждалих від війни”.

Учасники констатували виключну гостроту й масштабність проблеми забезпечення належної психосоціальної підтримки та реабілітації громадян України, які постраждали внаслідок повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україну. Йдеться про різні верстви населення – військовослужбовців, ветеранів, цивільних осіб, вимушених переселенців, осіб з інвалідністю, дітей та інших вразливих груп.

Через багатоаспектність цієї проблеми жоден із наявних в Україні суб’єктів неспроможний розв’язати її поодинці. Отож, учасники зустрічі вбачають термінову необхідність консолідації зусиль усіх стейкхолдерів – держорганів і установ, громадських та релігійних організацій, наукових інституцій, закладів освіти, медичних і реабілітаційних центрів, волонтерських об’єднань тощо. Метою такої консолідації має стати налагодження системної взаємодії для:

 • забезпечення ефективної допомоги якомога більшій кількості постраждалих у всіх регіонах України, враховуючи місцеву специфіку та індивідуальні потреби;
 • налагодження комунікації та обміну актуальною інформацією і передовим досвідом між різними службами, організаціями та фахівцями для впровадження кращих практик через організацію зустрічей, заходів, спільних публікацій, вебінарів тощо;
 • спільної розробки й реалізації міжгалузевих програм допомоги та комплексних заходів на різних рівнях (включно з державним) з залученням ресурсів усіх учасників;
 • координації зусиль щодо залучення вітчизняних і міжнародних донорів та партнерів для розширення фінансування сфери підтримки постраждалих і, по можливості, уникнення дублювання допомоги;
 • підготовки й підвищення кваліфікації фахівців за новими перспективними спеціалізаціями з урахуванням нових викликів у даній сфері;
 • спільного представлення та лобіювання інтересів постраждалих громадян на національному та державному рівні шляхом адвокаційних кампаній, участі в розробленні та експертизі законопроєктів, стратегічних документів тощо.

Відзначаючи надзвичайну актуальність та своєчасність розгляду питань психосоціальної підтримки та реабілітації постраждалих від війни, учасники зустрічі домовилися:

 • обʼєднати зусилля організацій громадянського суспільства, наукових установ та органів влади для вироблення оптимальної моделі співпраці з метою ефективного надання допомоги постраждалим в усіх регіонах України з урахуванням місцевої специфіки;
 • створити координаційний центр для планування та узгодження спільної діяльності, обміну інформацією, досвідом та кращими практиками між організаціями та фахівцями;
 • сприяти обʼєднанню науковців та практиків різних галузей, залучених до сфери психосоціальної підтримки та реабілітації, для спільної розробки комплексних програм допомоги на національному та місцевому рівнях;
 • координувати зусилля щодо залучення вітчизняних і міжнародних партнерів та донорів для розширення фінансування сфери підтримки постраждалих;
 • проводити інформаційні кампанії та обмін досвідом на науково-практичних конференціях з метою привернення уваги громадськості до проблематики психосоціальної реабілітації постраждалих від війни.

Учасники координаційної зустрічі з питань психосоціальної підтримки та реабілітації постраждалих від війни вирішили:

 • довести цю Резолюцію до відома органів виконавчої влади, громадських та релігійних організацій, наукових та освітніх установ для координації подальших спільних дій у цьому напрямі;
 • запланувати та провести щорічну науково-практичну конференцію для оцінки результатів реалізації Резолюції, обміну досвідом між фахівцями та визначення подальших завдань і напрямів співпраці.

Співорганізатори зустрічі: Таврійський християнський інститут, Overseas Council – United World Mission, MH-Care, Український гуманітарний інститут, Інститут зцілення травм Українського біблійного товариства, Східноєвропейський інститут теології, KEYs Connections, ScholarLeaders Int.