Методологічні семінари

Спільний комунікативний і методологічний простір.

У 2015 р. з розпочав свою роботу постійний методологічний семінар з богословських досліджень. Головна мета семінару – допомогти його учасниками перейти від інформаційного підходу до богословської освіти, завданням якого є передача суми певних знань до методологічного, спрямованого на формування культури мислення і здатності до освоєння і вироблення нових знань впродовж усього життя людини. Серед постійних учасників семінару – викладачі богословських навчальних закладів, аспіранти та докторанти богослов’я, наукові співробітники богословських кафедр університетів.

Цілі семінару
 • об’єднання зусиль діючих і потенційних дослідників в галузі богослов’я для обговорення найбільш актуальних методологічних проблем богословських студій, проблематизації і вироблення узгоджених рішень, що сприяють їх розвитку;
 • формування і подальший розвиток в учасників семінару науково-дослідних компетенцій і особистісно-професійних смислових орієнтирів, необхідних для дослідницької роботи і творчого саморозвитку;
 • розвиток у учасників семінару мотивації і ціннісно-смислових установок, необхідних для дослідницької діяльності, що усвідомлюється як внутрішня потреба, а не як засіб кар’єрного росту;
 • подолання інституційних та інших бар’єрів, що перешкоджають науковій комунікації в сфері богословських досліджень; залучення дослідників до спільного комунікативного і методологічного простору.
Попередні семінари
 1. Установчий семінар: основні традиції богословського пізнання (20 листопада 2015 р. )
 2. Феноменологічна філософія і теологія (15 січня 2016 р., Ю.П. Чорноморець)
 3. Філософська герменевтика і теологія (11 березня 2016 р., К. Говорун)
 4. Аналітична філософія і теологія (6 травня 2016 р., А.О. Баумейстер)
 5. Методологія пізнання Платона (2 вересня 2016 р., С. В. Месяц)
 6. Метафізика і теорія пізнання Аристотеля (19 листопада 2016 р., А.В. Ахутін)
 7. Теорія пізнання Фоми Аквінського (27 січня 2017 р., А.О. Баумейстер)
 8. Філософія і теологія Декарта (8 квітня 2017 р., О.І. Хома)
 9. Методологія богословського пізнання К’єркегора (2 червня 2017 р., А.Й. Дахній)
 10. Містична теологія (15 червня 2017 р., Ю.П. Чорноморець)
 11. Парадигми біблійної теології (3 листопада 2017 р., Є.А. Устинович)
 12. Методології середньовічної теології (20 лютого 2018 р., А.О. Баумейстер)
 13. Філософія Жака Дерріда і її значення для теології (1 червня 2018 р., Р.П. Соловій)
 14. Богослов’я спілкування та євхаристійна антропологія (26 грудня 2018 р., О. С. Філоненко)
 15. Еммануель Левінас і сучасне богослов’я (29 березня 2019 р., А. В. Ямпольська),
 16. Філософська теологія Мартина Гайдеггера (4 жовтня 2019 р. С. А. Коначева)
 17. Філософія Мішеля Фуко та її значення для теології (13 грудня 2019 р. О. Біла)
 18. Теологія в контексті сучасних соціальних викликів (7 лютого 2020 р., Анатолій Денисенко, Джошуа Серль)
 19. Новий діалог між наукою та теологією (4 квітня 2020 р., Олександр Філоненко)
 20. Тринітарна істина буття. Одкровення любові (21 травня 2020 р., Олег Давидов)
 21. Знаки присутності. Сакраменталізм у баптистській традиції (12 червня 2020 р., Сергій Санніков)
 22. Ситуація смерті Бога у Ніцше (11 вересня 2020 р., Тарас Лютий)
 23. Філософська думка Ґ.В.Ф. Геґеля про Бога й релігію (27 листопада 2020 р., Андрій Богачов)
 24. Біблія і історія (21 травня 2021 р., Галина Теслюк)
 25. Біблія і сучасна філософська герменевтика (11 вересня 2021 р., Андрій Богачов)
 26. Біблія і сучасні екологічні виклики (5 листопада 2021 р., Олександр Малов, Лідія Лозова, Олег Кіндій)
 27. Біблія і соціальна справедливість (4 лютого 2022 р., Кирило Говорун, Петро Терлецький, Радислав Тацюн)
 28. Біблія. Мистецтво. Війна (1 квітня 2022 р., Pieter Kwant, Олексій Чекаль, Денис Кондюк)
 29. Історичні та сучасні підходи до війни і миру у християнстві (4 листопада 2022 р., Джошуа Серль, Ростислав Ткаченко, Олег Борноволоков, Анатолій Бондаренко)
 30. Безпека, насильство та вразливість у біблійній перспективі (16 грудня 2022 р.)
 31. Біблійне богослов’я примирення та відновне правосуддя. Потенціал християнської спільноти у розбудові миру в розділеному світі (17 березня 2023)
 32. Мова Біблії, війна та мир (19 травня 2023)
 33. Тоталітарне минуле: особливості Східної та Центральної Європи (10 травня 2024)
 34. Країни Східної та Центральної Європи: досвід деколонізації і подолання тоталітаризму (10 червня 2024)