Проєкти

Серія свідчень

Російсько-українська війна: євангельські голоси

Проект ініціює серію подій, які є спробою озвучити біль українського народу та закликати світове християнство до допомоги, відстоювання та підтримки всіма можливими засобами.

Про проєкт

Видавництво

Сучасна протестантська теологія

Сучасна протестантська теологія – серія книг, в якій виходять праці світових і вітчизняних теологів, передовсім протестантської традиції. Серія видається завдяки співпраці видавництва «Дух і літера», Східноєвропейського інституту теології і Євро-Азіатської акредитаційної асоціації.

Про проєкт

Theologia Evangelica in Via

Серія складається з публікацій, що містять систематизований та адаптований виклад головних богословських дисциплін, описують їх концептуальні засади, історичний розвиток і сучасний стан, а також демонструють актуальність для церковного та суспільного буття у східноєвропейському контексті. Серія розрахована на всіх, хто цікавиться актуальною богословською проблематикою.

Про проєкт

Онлайн-проєкт

Літня школа теології

Мета школи – створення майданчику неформальної форми богословської освіти задля формування академічної спільноти, здатної критично, продуктивно і творчо рефлексувати на виклики нашого сьогодення і закладати основи для якісного майбутнього як на національному, так і світовому рівнях.

Про проєкт

Видавництво

Богословські роздуми: Східноєвропейський журнал богословʼя

Богословські роздуми: Східноєвропейський журнал богослов’я – рецензований журнал відкритого доступу, заснований як відкритий дискусійний простір для обговорення актуальних богословських проблем, насамперед, євангельсько-протестантської традиції.

Про проєкт

Релігія і Наука

Основна мета проєкту полягає у пошуку нових стратегій для досягнення взаєморозуміння та плідного діалогу між релігією та наукою через низку заходів, в яких братимуть участь науковці, академічні теологи та філософи. Реалізація проєкту також сприятиме обміну інформацією у галузі науки і релігії, розвитку співпраці та творенню освітньої платформи для гармонізації релігійного та наукового світоглядів.

Про проєкт