Конференції

Щорічно Інститут проводить конференції богословської проблематики як на національному, так і на міжнародному рівнях.
Міжнародна богословська конференція «Церква і публічна сфера: любов у дії»

2-4 травня 2019 р., м. Львів, Україна

Мета конференції полягала в ініціюванні дискусії навколо методологічних проблем сучасних досліджень у сфері еклезіології та публічної теології. Учасники конференції шукали відповіді на питання про те, як богословські ресурси християнства, його духовно-релігійні практики та соціально-етичне вчення здатні сприяти загальному благу суспільства, якою має бути самосвідомість церкви, аби адекватно відповідати на виклики плюралізму, секуляризації та глобалізації?

Міжнародна богословська конференція «Методології богословських досліджень: проблеми і перспективи»

27-28 квітня 2018 р., м. Київ, Україна

Конференція була спрямована на обговорення актуальних богословських підходів, методів і дослідницьких практик, які стають відповіддю на зміни світоглядних і наукових парадигм, що відбуваються сьогодні в світі в цілому і в Східній Європі, зокрема.

Міжнародна науково-богословська конференція «Реформація і розвиток освіти» 

20 жовтня 2017 р., м. Київ, Україна

Розгортання реформаційних процесів у християнстві на зламі середньовіччя було тісно пов’язаним із трансформаціями в науково-освітній сфері. В той же час сама Реформація стала потужним джерелом оновлення освіти і науки на європейському континенті. Відтак під час конференції розглядалися інтелектуально-освітні витоки Реформації, а також її вплив на розвиток освіти в різних європейських контекстах.

Просвітницька конференція «Реформація: історія і сучасність»

11 листопада 2017 р., Сіетл, США

Мета конференції: відкрити потенціал Реформації для оновлення сучасної Церкви, її місії і богослов’я.

Наукова конференція «Реформації і сучасний світ (релігійно-філософський аспект)»

21-22 вересня 2017 р., м. Одеса, Україна

Конференція була спрямована на вивчення взаємодії Реформації та її ідей та актуальних питань сучасного світу.

Міжнародна науково-богословська конференція «Реформація: людина, церква, суспільство»

20-21 квітня 2017 р., м. Санкт-Петербург, Російська Федерація

Відзначення ювілею Реформації надало учасникам конференції можливість заново проаналізувати історичний шлях протестантизму, осмислити його вплив на розвиток саморозуміння сучасної людини, діалектики її взаємин із суспільством і світом.

Круглий стіл «Пострадянський протестантизм: проблеми ідентифікації та контури майбутнього»

16 квітня 2016 р., м. Львів, Україна

Міжнародна конференція «Реформація: східноєвропейські виміри»

13-15 квітня 2016 р., м. Острог, Україна

Мета конференції – активізація досліджень з історії реформаційних рухів у східноєвропейському контексті та їх ролі у церковних перетвореннях і суспільно-культурних процесах постреформаційного періоду.

Міжнародна конференція «Реформація: історія та сучасність»

24-25 квітня 2015 р., м. Вільнюс, Литва

Учасники конференції ставили собі за мету переосмислити історичний шлях протестантизму, його вплив на розвиток християнства і всієї західної цивілізації, по-новому оцінити значення реформаційної спадщини для сучасності, поставити питання про її творчу рецепцію в пошуку відповідей на нинішні виклики для християнського богослов’я та свідоцтва.