Літня Школа Теології

Східноєвропейський інститут теології організовує Літню школу теології як платформу для розвитку української євангельської богословської спільноти, а також її залучення до світового богословського контексту.

Східноєвропейський інститут теології організовує Літню школу теології як платформу для розвитку української євангельської богословської спільноти, а також її залучення до світового богословського контексту.

Літня Школа Теології

Нереформована формальна освіта в Україні від часів Радянського Союзу створила запит на нову якість освіти, що відповідатиме потребам людини сьогодення, сприяючи виходу її спроможностей для повноцінної самореалізації на якісно новий рівень. Як відповідь на такий запит постає і набуває розвитку неформальна освіта, орієнтована на актуальні світоглядні потреби як особистості, так і спільноти і суспільства загалом. Неформальна освіта стає зосередженою на формуванні м’яких навичок, міжпрофесійних і універсальних вміннях, що допомагають людині продуктивно взаємодіяти з реальністю довкола. В протестантському освітньому середовищі тільки розпочався процес формування платформ для богословського осмислення викликів, з якими зіштовхується наше суспільство сьогодні. А реалії повномасштабної війни в Україні ще й додатково ускладнюють створення таких платформ.

Тому Східноєвропейський інститут теології розпочинає Літню школу теології як форму неформальної освіти та платформу для розвитку української богословської спільноти, а також її залучення до світового богословського контексту. В українському академічному середовищі теологія поки що тільки повертає собі ту роль, якої вона позбулася в атеїстичну добу. Постхристиянські релігійні наративи, такі як месіанізм і богообраність, використовуються для легітимації політичних програм: як засіб побудови тоталітарного чи авторитарного устрою, – тут на теологію покладаються очікування не лише описати світ, в якому ми живемо, і запропонувати свої відповіді на тривоги людського існування, але й деконструювати ці загрозливі наративи.


Мета Школи

Створення майданчику неформальної форми богословської освіти задля формування академічної спільноти, здатної критично, продуктивно і творчо рефлексувати на виклики нашого сьогодення і закладати основи для якісного майбутнього як на національному, так і світовому рівнях.

01.
активна богословська спільнота

Літня школа має сприяти формування активної богословської спільноти, зокрема євангельсько-протестантського напрямку.

02.
Міждисциплінарний підхід

Літня школа має основуватися на міждисциплінарному підході у формуванні відкритого академічного середовища.

03.
Відкритість

Літня школа має привертати до себе представників різноманітних академічних дисциплін, завдяки відкритості, включеності в глобальний контекст обговорення найважливіших питань людства.

04.
інтеграція в світовий контекст

Літня школа має сприяти інтеграції української богословської спільноти в європейський і світовий контекст через залучення провідних західних богословів, філософів, інтелектуалів у дискусію.


сесія 2024 скоро

Життя в тілі: Інвалідність як нагода прийняти іншого

Попри великі зрушення в поглядах на інвалідність, які трапилися за останні тридцять років в історії, політиці, соціальних науках, у багатьох суспільствах людина з інвалідністю залишається обʼєктом благодійності, обмеженим в доступі до освіти і праці…

сесія 2023

Рани нашого світу: формування і практика богослов’я в ситуації травми

Чому ж виникає травма? Чи може нове життя виникнути зі смерті? Чи може богослов’я запропонувати щось для життя після травми і допомогти постраждалим уникнути подальших травм? Ці питання є центральними для християнства…

сесія 2022

Теологія іншого під тиском імперії

Чи завжди інший – це гість, якого потрібно прийняти, чи інший – це також загроза, яку потрібно подолати? Це питання стає доволі гострим для сучасного українського контексту, що зіткається із загрозою поневолення росією…

За підтримки

Робота нашого Інституту не була б можливою без вашої щедрої підтримки і віри у наш спільний розвиток. Ваша допомога сьогодні – це надія на майбутнє якісної богословської освіти в Україні.

Підтримати