про інститут

Богословське навчання Церкви для публічного життя

Східноєвропейський інститут теології продовжує роботу Ресурсно-дослідницького центру Євро-Азіатської Акредитаційної Асоціації (ЄААА). Заснована у 1997 р. ЄААА з самого початку діяльності, окрім розвитку стандартів і акредитаційних процедур, ініціювала і підтримувала різноманітні ресурсні та дослідницькі проекти, спрямовані на забезпечення якості вищої богословської освіти.

Історія Інституту

Місія

Ми прагнемо створення і розвитку відкритого академічного та освітнього середовища, в якому євангельсько-протестантські дослідники богослов’я зможуть спільно працювати над розвитком євангельської інтелектуальної культури через участь у високоякісних богословських дослідженнях з метою отримання відповідних богословських знань та сприяння його ефективного впливу і розповсюдженню.

Цінності

Євангеличність

Вірність класичним віросповідним принципам світового євангельсько-протестантського руху, які сформульовані у рішеннях Лозаннського конгресу (1974 р.).

Академічність

Інтелектуальна автономність і дослідницька свобода, висока якість освіти, відсутність бюрократичного контролю, можливість публікації результатів наукових досліджень, стимулювання самостійної пізнавальної активності тих, хто навчається.

Відкритість

Відкритість до інших релігій, конфесійних і неконфесійних спільнот, відкритість до змін і динаміки світових процесів, задля особистого розвитку і збагачення релігійної традиції.

Діалогічність

Неупереджений, конструктивний, спрямований на розв’язання актуальних богословських проблем сучасності діалог між богослов’ям і наукою, викладачами і студентами, церквою і академією.

Цілі

  • Здійснення контекстуалізованих богословських досліджень на якісному, професійному, визнаному у академічному середовищі рівні, нарощування інтелектуального потенціалу вітчизняного протестантизму, посилення соціальної ролі богослов’я та богословської освіти.
  • Формування висококваліфікованих науково-дослідницьких кадрів у сфері теології, носіїв євангельсько-протестантського світосприйняття.
  • Створення ліцензованих і акредитованих освітніх програм з богослов’я магістерського (дослідницького) і докторського (доктор філософії, доктор наук) рівнів.
  • Представництво східноєвропейської євангельської богословської традиції у діалозі з іншими традиціями віри і науковими дискурсами, у державних та наукових структурах, а також на міжнародній арені.
  • Розвиток методології богословських та міждисциплінарних досліджень.
  • Організація проведення науково-дослідницьких програм та заходів: докторських колоквіумів, методологічних семінарів, наукових конференцій, літніх богословських інститутів, постдокторських програм.
  • Надання експертної та консультативної допомоги богословським навчальним закладам у розвитку професійних магістерських та докторських програм (розвиток філософії освіти, незалежна оцінка якості освіти, формування стратегії навчальних закладів, підвищення кваліфікації викладачів, створення культури управління освітніми процесами, контекстуалізація богословської освіти).
  • Генерація і видавництво наукової богословської літератури (міждисциплінарні тематичні журнали, монографії, навчальні та методичні посібники).
  • Видавництво богословської періодики на високому фаховому рівні із реєстрацією в міжнародних наукометричних системах та базах даних.

Наша Команда

Наша команда
Історія Інституту
Історія Інституту