Theologia Evangelica in Via

Видавнича серія Східноєвропейського інституту теології

Серія складається з публікацій, що містять систематизований та адаптований виклад головних богословських дисциплін, описують їх концептуальні засади, історичний розвиток і сучасний стан, а також демонструють актуальність для церковного та суспільного буття у східноєвропейському контексті. Автори серії представляють євангельську богословську традицію. Книги серії базуються на наступних засадничих принципах: діалогічність (міждисциплінарна, міжкультурна, міжконфесійна), контекстуальність (етична, культурна, суспільна), релевантність (практична, світоглядна, суспільна, церковна). Книги можуть використовуватися для методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін у закладах вищої освіти. Серія розрахована на викладачів та студентів закладів вищої освіти, всіх, хто цікавиться актуальною богословською проблематикою.

Серія спрямована на досягнення наступних цілей: фіксація і популяризації східно-європейської євангельської думки, розширення місіональної свідомості церковного середовища, встановлення мостів між богословською освітою і служінням церкви у соціальному контексті, надання допомоги закладам богословської освіти, які займаються формуванням пасторів і церковного середовища, консолідація діалогової богословської спільноти, формування відкритого ставлення євангельських богословів до інших християнських традицій, розвиток духу християнської єдності, розширення навиків і компетенцій авторів богословських текстів, викладачів, студентів та пасторів, поглиблення концептуальної богословської мови, формування східноєвропейського євангельського богослов’я, відкритого до діалогу із суспільством, наукою та іншими християнськими традиціями.