Міждисциплінарний семінар “Релігія і наука”

Перший міждисциплінарний науковий семінар “Релігія і наука: від протистояння до взаємодоповнення”

18 червня 2021 р. у Львові відбувся Перший міждисциплінарний науковий семінар “Релігія і наука: від протистояння до взаємодоповнення”, у якому взяли участь знані українські науковці, філософи та богослови. Під час семінару були виголошені наступні доповіді:

ВІРА ТА РОЗУМ У ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКИХ РЕФЛЕКСІЯХ ТОМАША ГАЛІКА, Андрій Дахній, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри історії філософії Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
СМЕРТЬ: ФІЛОСОФСЬКЕ ТА ТЕОЛОГІЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ, Ігор Держко, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та економіки, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна
ЧИ Є МІСЦЕ ДЛЯ ВІРИ У МАТЕМАТИЦІ? Михайло Зарічний, доктор фізико-математичних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
ІСТОРИЧНІ ТИПИ НАУКИ І ПРОБЛЕМА ІСНУВАННЯ БОГА, Ігор Карівець, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, Національний університет «Львівська політехніка»
СВІДОМІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЖИВИХ СИСТЕМАХ РІЗНОГО РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, Володимир Манько, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
ВЕЛИКИЙ ВИБУХ В СУЧАСНІЙ КОСМОЛОГІЇ, Богдан Новосядлий, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка, член-кореспондент НАН України.
ВІРА І ЕТИКО-ПРАВОВИЙ РЕЛЯТИВІЗМ: АНТАГОНІЗМ ЧИ ДОПОВНЕННЯ? (РОЗДУМИ НАД ЕНЦИКЛІКОЮ VERITATIS SPLENDOR), Сергій Рабінович, доктор юридичних наук, професор Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
ПРО СИНЕРГІЗМ І АНТАГОНІЗМ ВІРИ ТА НАУКИ І ПРО ЗАГРОЗИ ОБРІЗАННЯ КРИЛ, Юрій Салига, доктор біологічних наук, директор Інституту біології тварин НААН України, Львів, Україна,
АВТОНОМНІСТЬ ТЕМПОРАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ СИСТЕМИ АНТРОПНОГО ЧАСУ, Володимир Ханжи, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та біоетики, Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна.

Семінар є частиною проєкту Східноєвропейського інституту теології , основна мета якого полягає у пошуку нових стратегій для досягнення взаєморозуміння та плідного діалогу між релігією та наукою через низку заходів на різних рівнях (середні школи, університети, громадський сектор, ЗМІ, соціальні мережі), в яких братимуть участь науковці, академічні теологи та філософи з трьох основних гілок християнства в Україні: православної, католицької та протестантської. Реалізація проєкту також сприятиме обміну інформацією у галузі науки і релігії, розвитку співпраці та творенню освітньої платформи для гармонізації релігійного та наукового світоглядів.
Детальна інформація про проект за посиланням.