Ксенія Трофимчук


Керівник освітніх програм і проєктів

Доктор філософії за спеціальністю “богословʼя”

Сфера наукових інтересів: теопоетика, українська література ХХ ст.

Ксенія Трофимчук є вченим секретарем, а також керівником освітніх проектів та програм Східноєвропейського інституту теології, помічником редактора Богословських роздумів: Східноєвропейського журналу богослов’я. У 2015 році закінчила Національний університет імені Івана Франка (Львів) за спеціальністю “Англійська філологія”, а у 2021 році отримала ступінь доктора філософії за спеціальністю “богословʼя” в НПУ імені Драгоманова (Київ). Крім того, Ксенія має сім років досвіду роботи в сфері освіти: була координатором різних освітніх проектів та онлайн-платформ, має досвід створення онлайн-курсів (LMS Moodle). А також була помічником проректора з цифрової трансформації Університету Короля Данила (Івано-Франківськ).

Публікації

“Ways of Contemporary Theopoetics: Mystery, Process, Event.” Theological Reflections: Eastern European Journal of Theology, Vol. 19.2, 2021. https://doi.org/10.29357/2789-1577.2021.19.2.89-113

Trofymchuk K. “Theopoetics of John Caputo.” Virtus: Scientific Journal.
Montreal, Canada. 2021. No 51. P. 21–25. ISSN 2410-4388.

Trofymchuk K. “The Theology of The Cross as part of John Caputo’s
Theopoetics.” European Philosophical and Historical Discourse, 2021, Volume 7,
Issue 1. p. 99-104. ISSN 2533-4816.

Трофимчук К. “Зародження теопоетики: Стенлі Гоппер і Амос Вайлдер.”
Освітній дискурс: збірник наукових праць. Голов. ред. О. П. Кивлюк. Київ:
ТОВ «Науковоінформаційне агентство «Наука-технології-інформація», 2021. Випуск 31 (2). С. 79-88. ISSN 2522-9699.

Трофимчук К. “Богословсько-релігійне осмислення образу Таємної вечері у творі «Сад Гетсиманський».” Практична філософія, No 4, 2017. С. 146-153. ISSN 2415-8690.

Трофимчук К. “Богословська ідея втілення Христа у творі Івана Багряного «Сад Гетсиманський».” Філософія і політологія в контексті сучасної культури, Випуск 5 (20), 2017, С. 68-80. ISSN 2312 4342.

Проєкти