Станіслав Степанченко


Науковий співробітник

Кандидат філософських наук з богословʼя

Степанченко Станіслав спеціалізується в області біблійних досліджень. Зокрема, його наукові інтереси стосуються біблійної герменевтики, філології, теорії перекладу та суспільних наук. У 2021 р. він захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата філософських наук на тему «Інкультурація в першому посланні Апостола Павла до Солунян» в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова.

Наукові публікації

Метафора «посудина» в 1 Солунян 4:4. Дружина як «посудина» (σκευοσ) чоловіка. Огляд аргументацій». “Гілея: науковий вісник”: Збірник наукових праць.- К., 2019. Випуск 146 (№ 7) Ч. 2. Філософські науки – 2019.

Дружина як «посудина» чоловіка в 1 Солунян 4:4. Критика та заперечення». “Гілея: науковий вісник”: Збірник наукових праць.- К., 2019. Випуск 147 (№ 8) Ч. 2. Філософські науки – 2019.