Вітаємо Едуарда Саблона Лейву із успішним захистом кандидатської дисертації

26 жовтня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.21 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна) відбувся успішний захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.14 богослов’я Едуарда Саблон Лейви на тему: «Концепт передання в російській православній неопатристичній думці».
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Чорноморець Юрій Павлович (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).


Офіційні опоненти:
– доктор філософських наук, професор Саган Олександр Назарович (Інститут філософії НАН України імені Г. С. Сковороди);
– доктор богослов’я Завійський Роман Петрович (Євангельська акредитаційна теологічна асоціація).
Головуючий на засідання спеціалізованої вченої ради: доктор філософських наук, професор Соловій Роман Павлович (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: доктор філософських наук, професор Остащук Іван Богданович (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).
Колектив Східноєвропейського інституту теології щиро вітає Едуарда із захистом дисертації та бажає йому нових творчих і наукових здобутків.