Журнал Богословські роздуми приймає статті для публікації у наступному числі журналу 22.1 

Шановні колеги, Богословські роздуми: Східноєвропейський журнал богослов’я приймає статті для публікації у наступному (22:1) числі на тему: “Сакральне і секулярне в теополітичній системі координат Центральної та Східної Європи”.

Християнська присутність і активність у політичному просторі реалізується у контексті відповідальності християнина як перед вічним містом Бога, так і земним суспільством. З часів Августина, церква, як земний прояв Божого правління, віднаходить своє покликання в освяченні й зміцненні відносин, які грунтувалися на пануванні та підкоренні. Такий підхід, що лежав в основі державного утворення, радикально вплинув на роль церкви в суспільно-політичному житті.

Починаючи з епохи Просвітництва, провідні філософи та науковці постулювали, що традиційні теологічні догмати, літургійні ритуали та сакральні практики є продуктом минулого, для яких немає місця у епоху модерну. Секуляризація разом з бюрократизацією, раціоналізацією та урбанізацією перетворили середньовічні аграрні суспільства на сучасні індустріальні нації. Поступово релігія витіснялася з політичного та громадського простору в сферу приватного життя. Сповнений сакральності життєсвіт, його інтелектуальні основи та інституційні форми здавалося б остаточно поступилися місцем секуляризованому західному суспільству. 

Однак наприкінці минулого століття розпочинається процес “десекуляризації” (П. Бергер) або “великого повернення релігії” (В. Єленський), роль якої неухильно зростає в європейській та світовій політиці. Посилення політичної ваги релігії та релігійних інституцій є процесом парадоксальним, якщо брати до уваги секуляризацію, яка триває і зменшує її роль в повсякденному житті. 

Хоча складні переплетення релігії і політики у сучасному світі вже давно перебувають у фокусі кількох наукових дисциплін, редколегія журналу вважає доречним присвятити це число особливостям богословських та політичних дискурсів у постатеїстичному контексті Центральної та Східної Європи, де, з одного боку, зростає взаємодія християнських церков із громадянським суспільством, а з іншого – церкви все частіше стають учасниками та інструментами популістських політичних рухів, здебільшого, правого спектру. 

Для богословського осмислення цих проблем редколегія запрошує авторів надсилати статті, які стосуватимуться таких питань:

  • Особливості повернення сакрального у публічний простір в посткомуністичних країнах
  • Переосмислення дихотомії сакрального-секулярного у сучасній політичні теології
  • Політичні популізми, християнство та загрози для демократії
  • Взаємозв’язок між правами людини і християнством у соціокультурній матриці Центральної та Східної Європи
  • Нове прочитання перетину релігійного авторитету та політичної влади в культурах країн Центральної і Східної Європи
  • Сакралізація політичної влади: богословські хиби та політичні загрози
  • Взаємодія секулярного і сакрального у сучасному мистецтві та художній літературі регіону
  • Богословський погляд на концепції десекуляризації та постсекулярності, а також їх прояви у політичній сфері

Ми приймаємо до розгляду оригінальні та оглядові статті, а також рецензії, які висвітлюють цю складну тему. Обсяг статті має не перевищувати 5 000 слів. 

Термін подачі матеріалів – до 15 лютого 2024 р. Дата публікації числа – 15 квітня 2024 р.

Щоб подати статтю, її необхідно завантажити на сайті журналу http://reflections.eeit-edu.info/about/submissions. Рекомендації для авторів за цим посиланням http://reflections.eeit-edu.info/guidelines. З додатковими запитаннями та пропозиціями звертайтеся за ел. поштою reflections@eeit-edu.info.