“Богословські роздуми” приймає статті для публікації у наступному числі журналу

Шановні колеги, Богословські роздуми: Східноєвропейський журнал богослов’я приймає статті для публікації у наступному числі журналу на тему: “Спільнота святих: біблійна, богословська та сучасна перспективи”.

Завершальна частина Апостольського символу віри акцентує важливість «спільноти святих». Тема спільноти святих – це не лише історично сформульований постулат, який необхідно зберігати і благоговійно повторювати. Вона має велике значення для подолання роздробленості Церкви і активно обговорюється у різних багатосторонніх богословських діалогах. Окрім того, дана тема має далекосяжні практичні наслідки для церковних практик. Як показала ситуація, викликана пандемією COVID-19, церкви були вимушені по-новому поглянути на традиційні літургійні і церковні практики. Активне використання сучасних засобів комунікації і переведення традиційних практик в онлайн-режим змусило замислитися про те, що ж таке «спільнота святих» і чи можлива дійсна спільність у віртуальному просторі. Ми запрошуємо до участі всіх, кого цікавить тема спільноти святих у біблійній, історичній і сучасній перспективах.

Можливі теми:

  • Спільнота святих і концепція завіту
  • Спільнота святих в ситуації роздробленості церков
  • Спільнота святих і спочилі в Христі
  • Спільнота святих у працях провідних богословів
  • Спільнота святих і віртуальне співтовариство
  • Спільнота святих і Триєдиний Бог
  • Спільнота святих і місія Церкви
  • Спільнота святих і онтологія
  • Спільнота святих і тілесність
  • Спільнота святих і молитва

Термін подачі матеріалів – до 30 листопада 2021 р. Дата публікації числа: 30 квітня 2022 р.

Текст статті (не більше 7 тисяч слів) подається в форматі MSWord, A4, шрифт TimesNewRoman, 12 кегль (посилання – 10 кегль), вирівнювання тексту по лівому краю, поля – 2,5 см з усіх боків, нумерація сторінок внизу по центру. Посилання оформлюються через меню: посилання / вставити виноску. На першій сторінці по середині рядка – назва статті; вище справа – прізвище та ініціали автора, вчене звання (без скорочень), далі через 1 інтервал – текст. Після назви статті друкується анотація (10 кегль, 100-150 слів), а також ключові слова (3-5 слів). Цитати та посилання оформлюються у відповідності зі стилем ChicagoManualofStyle 16thed. (NotesandBibliography), транслітерація кириличних джерел оформлюється у відповідності з системою романізації кириличних алфавітів Бібліотеки конгресу США. Деталі http://reflections.e-aaa.info/guidelines

Щоб подати статтю, її необхідно завантажити на сайті журналу http://reflections.e-aaa.info/about/submissions. З додатковими питаннями та пропозиціями звертайтеся за ел. поштою reflections@e-aaa.info.

З повагою
Редколегія Богословських роздумів