Павло Шевчук


Науковий співробітник

Кандидат філософських наук з богословʼя

Павло Шевчук спеціалізується на дослідженні сучасної політичної теології. У сфері його особливої уваги критика секуляризму, а також питанню віднайдення місця церкви в публічному просторі. Осмислюючи історію політичної думки та сучасні світові тенденції, дослідник прагне вибудувати релевантну модель державно-церковної взаємодії в українському контексті.

Здобув ступінь кандидата філософських наук в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова. Тема дисертаційного дослідження – “Політична теологія Радикальної ортодоксії”.

Наукові публікації

“Незавершена соціальна теорія Радикальної ортодоксії: християнський соціалізм без ‘соціалізму’”, Практична філософія 4, №66 (2017): 165-170.

“Джон Мілбанк: онтологія миру як альтернатива нігілізму сучасності”, Гілея: науковий вісник 147, №8 (2019): 172-176.

“Церква як «альтернативне політичне тіло» в теології Вільяма Кавано”, Практична філософія. 2020. № 1 (75). С. 203–209.

“Десакралізація держави як квазірелігійного конструкту в теології Вільяма Кавано”, Гілея. 2020. № 152 (1). С. 229–232.

“Постліберальний проєкт Джона Мілбанка та Адріана Пабста”, Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. 2020. Вип. 41. С. 74–80.

“Релігійні війни як модерний міф”, Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. Київ. С. 134–136. (Випуск 27 (том 2).