Роман Соловій


Ректор Інституту

Доктор філософських наук

Сфера наукових інтересів: сучасне протестантське богослов’я, континентальна філософія релігії, християнство постмодерну.

Scopus Author ID: 57219449607
Web of Science Researcher ID: AAV-7824-2020

У 1996 р. Роман Соловій закінчив з відзнакою історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «історія України», в 1999 р. – аспірантуру філософського факультету ЛНУ. У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Конфесійна та культурно-просвітницька діяльність Української євангельсько-реформованої церкви у Західній Україні (1925-1939 рр.)» і у 2001 р. одержав ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю «релігієзнавство». У 2011-2016 рр. – стажувався у Протестантському богословському університеті (м. Лювен, Бельгія). 28 квітня 2017 р. – вперше за часів незалежності України здобув науковий ступінь доктора філософських наук по спеціальності 09.00.14 – богослов’я.

З 2015 р. до цього часу – головний редактор Східноєвропейського журналу богослов’я «Богословські роздуми». Голова редколегії серії «Сучасна протестантська теологія» (спільний проект Східноєвропейського інституту теології, Євро-Азіатської Акредитаційної Асоціації і Видавництва «Дух і літера»). З 2019 р. – член редколегії наукового релігієзнавчого журналу «Релігійна свобода». З 2019 р. – член Fellowship of European Evangelical Theologians.

З 2017 р. – заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

З 2017 р. – член Українського християнського академічного товариства.

З 2019 р. – член Виконавчого комітету Fellowship of European Evangelical Theologians.

Науковий консультант трьох захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю «Богослов’я»: Санніков С.В., тема дисертації: «Феномен водного хрещення у контексті сучасної баптистської сакраментології» (2018), Мокієнко М. М., тема дисертації: «П’ятидесятництво: особливості богословської та соціальної ідентифікації» (2018), Стрижачук Ф.В., тема дисертації: «Ренесанс доктрини про Трійцю у сучасному західному богослов’ї» (2020 р.), а також двох дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук: Денисенко А.В. «Теологія визволення: критичний аналіз» (2019), Шевчук П. В., «Політична теологія радикальної ортодоксії» (2020 р.).

Монографії

Феномен Виникаючої церкви у контексті теологічних та еклезіологічних трансформацій у сучасному західному протестантизмі (Київ: Дух i Лiтера, 2016).

Статті

“Рецепція ідей «герменевтики підозри» Поля Рікера у філософії релігії Мерольда Вестфала.” Sententiae: Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) 29 (2013): 91-100.

“Постметафізичне богослов’я події Джона Капуто.” Схід 136 (2015): 66-75.“The concept of ontotheology in Kant and Heidegger and the possibility of religion: contemporary protestant interpretation.” KazNU Bulletin. Philosophy series. Cultural science series. Political science series 55 (2016): 273-280.

“Virtue, character, and community: the peculiarities of theological ethics of Stanley Hauerwas.” Актуальні проблеми філософії та соціології 10 (2016): 141-144.

“Західний протестантизм у контексті постмодерну: богословські та соціологічні інтерпретації руху Виникаючих церков.” Українське релігієзнавство. Актуальні релігієзнавчі проблеми сьогодення 77 (2016): 82-88.

“Християнське богослов’я перед викликом постмодернізму методологічний та радикальний підходи.” Богословские размышления. Спецвыпуск «Реформация: восточноевропейские измерения» (2016) 222-233.

“Теопоэтика и теополитика Джона Капуто.” Научный ежегодник Института философии и права Урал. отделения РАН Т. 17, вып. 3 (2017): 7–21.

Християнська традиція у світлі пророчої філософії релігії. Зустрічаючись із таємницею: збірка статей на честь сімдесятиліття С. В. Саннікова / за ред. О. Гейченко, Т. Дятлик, М. Рейбер, Дж. Т. Серль, Р. Соловій. Рівне, 2020. С. 174-185.

“‘Messianicity without Messianism’: to the Place of Religion in the Philosophy of Jacques Derrida.” Changing Societies and Personalities. Vol. 4, No. 2 (2020):158–171. 

“The Challenges of Radical Hospitality for Evangelical Public Theology: The Ukrainian Case.” International Journal of Public Theology. 14 (2020): 276-295. 

“Pentecostalism in Western Ukraine: Historical Development and Current Theological Challenges.” Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. Vol. 40: Iss. 7 (2020), Article 7.

“Християнське свідчення у світі постправди.” Богомыслие: литеатурно-богословский альманах.  Vol.  29 (2021): 8-17.