Ростислав Ткаченко


Старший науковий співробітник

Кандидат філософських наук зі спеціальності «богослов’я»

Наукові інтереси: історичне богословʼя.

Ростислав отримав ступінь бакалавра богослов’я в Донецькому християнському університеті (м. Донецьк, Україна) та ступінь магістра з відзнакою за напрямом «богослов’я та релігієзнавство» в Євангеличному теологічному університеті (м. Льовен, Бельгія), де спеціалізувався в середньовічному богослов’ї. У 2019 році захистив дисертацию на тему «Філософська теологія Петра Ломбардського [Божі знання, сила та воля в Першій книзі сентенцій]» в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна). Також він продовжує своє навчання в докторантурі Євангеличного теологічного університету (м. Льовен, Бельгія), де робить дослідження в області схоластичного богослов’я Середніх віків.
Ростислав працював викладачем систематичного і історичного богослов’я у Донецькому християнському університеті, а також викладачем систематичного богослов’я та критичного мислення в Одеській богословській семінарії євангельских християн-баптистів. Також був гостьовим викладачем Львівської богословської семінарії християн віри єевангельської-п’ятидесятників, Київської богословської семінарії євангельских християн-баптистів та інших українських богословських шкіл. На даний момент є афілійованим науковим співробітником в області історичного богослов’я в Євангеличному теологічному університеті м. Льовен.

Наукові публікації

«Осмысление Евхаристии по-протестантски: сравнительный анализ богословия Евхаристия в лютеранской, англиканской и русско-баптистской традициях». Богословские размышления: Евро-Азиатский журнал богословия, Спецвыпуск: Библия—Богословие—Церковь (Издание подготовлено Донецким христианским университетом) (2013): 128-152.

«(Не) “только Писание”: исследование соотношения Священного Писания и Священного Предания как источников богословия у Мартина Лютера в контексте исторического развития западной церковной традиции». Фiлософська думка / Sententiae, Спецвипуск IV: Герменевтика традиції та сучасності у теології та філософії (2013): 154-180.

«Место апостола Петра в экклезиологии Евангелия от Матфея: Изучение богословского значения “скалы” и “ключей царства” в Матфея 16:18-19». Богословские размышления: Евро-Азиатский журнал богословия №15 (2014): 44-66.

«К пневматологической экклезиологии: методологические заметки, богословские предложения и практические вопросы о Духе и Церкви». Богословские размышления: Евро-Азиатский журнал богословия, Спецвыпуск: Современная экклесиология (Издание подготовлено Одесской богословской семинарией) (2014): 124-151.

«(Не)возможный Бог (не)возможного: критико-аналитическая рецензия на книгу Грегори Бойда “Бог возможного”». Практична філософія №4 (2015): 135-146.

“An Analysis of Anselm’s Philosophical Theology and the Problem of Man’s Freedom in His De Concordia.” Sententiae 32, no 1 (2015): 6-35. https://doi.org/10.22240/sent32.01.006.

“A Thomistic Untranslatable: A Conceptual Analysis of Aquinas’ Doctrine of Transubstantiation.” Sententiae 34, no 1 (2016): 61-79. https://doi.org/10.22240/sent34.01.061.

«‘Прослогіон’ Ансельма Кентерберійського як історія та пояснення принципів богопізнання: дослідження класичного середньовічного тексту у діалозі з його сучасними інтерпретаторами». Наукові записи Українського католицького університету, Серія: «Богослов’я» VIII, no. 3 (2016): 265-282.

«Образовательная обстановка и богословская постановка: Изучение взаимосвязи между средневековой системой университетского образования и схоластическим богословием в тринадцатом веке». Богословские размышления: Евро-Азиатский журнал богословия №16 (2016): 49-87.

«Концепція необхідного у Аристотеля та Ансельма Кентерберійського». В Аристотель: традиція, адаптація, переклад, ред. Олексій Панич, 93-135. Київ: Дух і Літера, 2017.

«Есть ли что-то общее у Реформации и схоластики? Методологические и историко-богословские наблюдения о взаимосвязи двух понятий». В Реформація і трансформація суспільства: досвід минулого і виклики сучасності. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 грудня 2017 року, Львів), ред. І. Держко, Р. Процюк та інші, 220-229. Львів, 2017.

“Peter Lombard on God’s Knowledge: Sententiae, Book I, Distinctions 35-39, as the Basis for Later Theological Discussions.” Sententiae 36, no 1 (2017): 17-30. https://doi.org/10.22240/sent36.01.017.

«Концептуальное измерение средневекового схоластического богословия». Innovative Solutions in Modern Science 4, no. 23 (2018): 128-145. https://doi.org/10.26886/2414-634X.4(23)2018.11.

“Peter Lombard on God’s will: Sententiae, Book I, Distinctions 45-46.” Мультиверсум. Філософський альманах 163–164, no. 1–2 (2018): 136-152. https://doi.org/10.35423/2078-8142.2018.1-2.11.

“Peter Lombard on God’s Knowledge and Its Capacities: Sententiae, Book I, Distinctions 38-39.” Sententiae 38, no 1 (2018): 6-18. https://doi.org/10.22240/sent37.01.006.