Вийшов другий том проєкту “Знаки присутності” Сергія Саннікова

Вийшов у світ другим том проєкту “Знаки Присутності” Сергія Вікторовича Саннікова, присвячений вивченню сакраментології східноєвропейського євангельського руху. У першому томі розглядається водне хрещення, у цьому – Вечеря Господня. Третій том зосереджений на феномені рукопокладення.

У цій книзі автор аналізує Трапезу Господню в контексті баптистської сакраментології. Вивчення біблійного, історичного, богословського та практичного аспектів цієї постанови дає змогу побачити цілісну євхаристійну картину, що показує Вечерю не лише як спогад і сповіщення смерті Христа, подяку та причастя, а й, головне, дає змогу усвідомити зустріч-енкаунтер із живим Ісусом, який реально, хоч і непредметно, присутній у цій священнодії.

Видання адресоване широкому колу читачів: богословам, релігієзнавцям, культурологам, історикам, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам і всім, хто цікавиться євхаристійною проблематикою та баптистським сакраменталізмом.

Книги проєкту “Знаки присутності” входять до серії “Сучасна протестантська теологія”, яка видається завдяки співпраці видавництва “Дух і Літера” і Східноєвропейського інституту теології. У серії виходять праці світових і вітчизняних теологів, передовсім протестантської традиції. Основна увага присвячена проблемам теологічного пізнання, еклезіологічним пошукам, з’ясуванню ролі церкви у розв’язанні найгостріших викликів сучасного суспільства, а також іншим актуальним питанням, з якими стикається християнська віра у сучасному світі. Перевага належить дослідженням, які вирізняються творчим підходом, інноваційністю та мають діалогічний і міждисциплінарний характер.

Ви можете замовити книгу тут.